23. 6. 2017 | 08:41

Úvodní stránka

Počet přihlášených účastníků: 33

Počet dnů do začátku konference: 81

Aktuální informace

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte nám, abychom vás pozvali na mezinárodní vědeckou konferenci ICOLLE 2017.

Konference se koná ve dnech 12. 9. – 13. 9. 2017 v Kongresovém centru Mendelovy univerzity ve Křtinách.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Záštitu nad konferencí poskytl hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek.

Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR.

Záštitu nad konferencí převzal rektor Mendelovy univerzity v Brně prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.

Mediální partner konference